Reeglid

Lugupeetud AveNue klubi külastajad!
Me teeme kõik selleks, et te tunneksite ennast mugavalt meie klubis. Turvalisuse kaalutlustel palume teil järgida klubi sisekorraeeskirju.

Õige on öelda, et klient on kuningas, kuid see ei kehti ebakorrektse käitumise puhul meie klubis.
Allolevad sisekorra reeglid on kehtestatud teie heaolu huvides.

Turvatöötajatel on õigus kehtestada piirangud külastajatele, kes on rikkunud eelnevalt sisekorra reegleid ja avalikku korda. Klubi turvatöötajatel ja personalil on õigus ülerahvastuse vältimiseks ja külastajate ohutuse tagamiseks piirata sissepääsu klubisse, vaatamata eelnevale broneeringule (st ettemaks ei garanteeri sissepääsu klubisse).

Turvatöötajatel on õigus klubisse mitte lubada inimesi, kes on narko- või alkoholijoobes, ning psühhotroopsete ainete mõju all. Piirangud kehtivad ka neile isikutele, kes rikuvad avalikku korda.
Klubisse AveNue on keelatud kaasa tuua alkohoolseid jooke, narkootikume, toksilisi ja plahvatusohtlikke aineid ning relvi.

Klubi külastajad kannavad vastutust avalikku korra ja klubi AveNue materiaalsete väärtuste eest.
Oksendamise eest põrandale trahv – 20 eurot
Garderoobinumbri kaotamise eest – 5 eurot
Klubi AveNue ei kanna vastutust külastajate kaasaskantavate asjade eest. Ärge jätke neid järelvalveta!
Klubi AveNue palub teil olla viisakad, järgima sisekorra reegleid, alluma turvatöötaja korraldustele.
Klubi sisenemise, väljumisel ja uuesti sisenemisel tuleb osta sissepääsu pilet.
Klubis AveNue on keelatud:
· Kasutada narkootilisi ja psühhotroopseid aineid.
· Käituda ebaviisakalt külastajate ja teenindajatega
· Häirida teisi külastajaid.
· Tantsida laudade peal.
· Tõsta tantsu ajal teisi kätele või õlgadele.
· Tantsida ilma jalanõudeta, riietuda lahti, magada.
· Joosta, tõugelda, kõvasti karjuda.
· Tekitada konflikte ja kakelda.
· Ronida lavale esinemise ajal.
Palun austage teisi külastajaid! Ärge rikkuge avalikku korda! Kriitiliste olukordade puhul pöörduge abi saamiseks AveNue töötajate poole.
Klubi sisekorrareeglite mitte järgimisel on õigus klubi administratsioonil paluda teil lahkuda klubist ja kehtestada piirang klubisse sisenemisel.